Top Pakistani Web Sites pk

pk (Pakistani ) top web sites ordered by Alexa Rank descending

# Alexa Rank Visits/Month
(estimated)
Domain
1 460 98 google.com.pk
2 1961 22,661,454 express.pk
3 2072 23,160,285 thenews.com.pk
4 2334 24,263,731 watchonlinemovies.com.pk
5 2530 25,011,509 daraz.pk
6 2710 25,632,065 olx.com.pk
7 2895 26,197,855 jang.com.pk
8 3427 27,373,507 dailypakistan.com.pk
9 3752 27,733,995 tribune.com.pk
10 3772 27,746,917 express.com.pk
11 4471 256,701 digiskills.pk
12 5713 329,750 whatmobile.com.pk
13 6206 421,739 punjab.gov.pk
14 6391 473,381 nts.org.pk
15 7495 1,390,845 aiou.edu.pk
16 7575 1,418,172 pts.org.pk
17 7662 1,447,487 jobz.pk
18 8292 1,641,866 jobsalert.pk
19 8329 1,652,040 fbr.gov.pk
Advertisement
20 8474 1,690,301 dunya.com.pk
21 8653 1,733,746 144chan.pk
22 9160 1,831,057 fpsc.gov.pk
23 9510 1,873,406 propakistani.pk
24 9776 1,890,925 asf.gov.pk
25 10755 362,311 hec.gov.pk
26 10822 366,869 ppsc.gop.pk
27 11194 648,907 rozee.pk
28 11414 704,881 vu.edu.pk
29 11723 777,768 ebravo.pk
30 12077 848,097 tune.pk
31 12458 902,206 joinpaknavy.gov.pk
32 12557 911,982 jobs.com.pk
33 14963 692,115 nadra.gov.pk
34 17420 117,887 joinpakarmy.gov.pk
35 18181 128,987 emasti.pk
36 18852 133,160 siasat.pk
37 19260 176,543 savings.gov.pk
38 20816 246,141 ptcl.com.pk
39 22651 476,856 mashriqtv.pk
40 23374 511,580 jazz.com.pk
41 23652 518,421 pu.edu.pk
42 24225 385,118 defence.pk
43 24467 443,373 pec.edu.pk
44 24475 445,044 ptcl.net.pk
45 25662 1,125,495 piac.com.pk
46 25858 1,173,243 startjobs.pk
47 25976 1,183,342 ots.org.pk
48 26153 552,195 kppsc.gov.pk
49 26168 558,404 punjabpolice.gov.pk
50 27471 401,136 gotest.pk
51 27548 408,796 nust.edu.pk
52 28238 471,972 psx.com.pk
53 28759 509,870 pakistantoday.com.pk
54 29481 542,760 telenor.com.pk
55 29484 542,843 sngpl.com.pk
56 29580 545,241 humsub.com.pk
57 29661 546,886 hblibank.com.pk
58 30191 702,307 joinpaf.gov.pk
59 30615 879,623 zong.com.pk
60 30838 928,359 etea.edu.pk
61 31809 638,530 sbp.org.pk
62 32035 668,884 timepass.pk
63 33155 781,270 dabang.pk
64 33409 795,397 pta.gov.pk
65 33431 796,394 whatprice.com.pk
66 35097 10,052 pakrail.gov.pk
67 35312 11,701 nawaiwaqt.com.pk
68 35787 14,150 lesco.gov.pk
69 35917 14,392 nation.com.pk
70 37049 135,823 fbise.edu.pk
71 37458 142,490 umt.edu.pk
72 37651 145,543 homeshopping.pk
73 38163 153,282 weboc.gov.pk
74 39124 165,995 beeducated.pk
75 39352 168,594 priceoye.pk
76 39521 170,404 cssforum.com.pk
77 40591 179,355 cts.org.pk
78 43329 132,583 indeed.com.pk
79 45884 138,019 pefsis.edu.pk
80 47162 225,666 dgip.gov.pk
81 47172 227,342 playtube.pk
82 47795 302,587 pmo.gov.pk
83 47953 307,928 mega.pk
84 48326 379,826 eduvision.edu.pk
85 48642 439,063 phoneworld.com.pk
86 49277 8,566 easypaisa.com.pk
87 50843 445,997 result.pk
88 50880 450,194 paknavy.gov.pk
89 50887 450,977 ready.pk
90 52164 1,000 uos.edu.pk
91 52486 1,000 gcuf.edu.pk
92 54876 12,943 etimad.pk
93 56681 1,000 akbl.com.pk
94 56791 1,000 epaper.pk
95 57195 314,546 comsats.edu.pk
96 57744 379,095 kp.gov.pk
97 58620 444,427 cloudy.pk
98 58758 448,654 locanto.com.pk
99 59188 117,645 lums.edu.pk
100 59368 132,069 czone.com.pk

--------- Advertisement ---------


You can estimate the traffic for any site with your Site Traffic Estimator tool.